Siirtonurmikkorullien asennus

Siirtonurmikko on elävä tuoretuote

Koska siirtonurmikko on elävä tuoretuote, se tulee asentaa toimituspäivänä. Liian pitkään varastoitaessa nurmikkorullat alkavat kuumenemaan (kompostoituminen alkaa). Mikäli nurmikkorullat ovat sisältä kuumia jo toimituspäivänä, tulee ottaa yhteyttä toimittajaan.

* Hyvän kasvualustan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kasvualustassa tulee olla runsaasti hiekkaa (yli 50%). Tällöin kasvualustasta saadaan ilmava, eikä se tiivisty niin helposti. Kasvualustan paksuus tiivistettynä tulee olla minimissään 15 cm. Tasainen kasvualusta varmistaa, että nurmikko juurtuu nopeasti ja varmasti. Lisätietoja: www.nurmikko.fi/asennus

Asennuspohjan on hyvä olla ravinteikas, kalkittu ja kostea, mutta ei märkä. Emme suosittele pohjan kastelemista juuri ennen asennustyötä. Pohja voidaan kostuttaa aikaisemmin, esimerkiksi edellisenä iltana. Kasvualustan voi lannoittaa ennen asennusta tarkoitukseen soveltuvalla lannoitteella. Esimerkiksi GreenCaren Ympäristön Ystävä -puutarhalannoitteella, mitä on hankittavissa myös nurmikontoimittajalta nurmikon toimituksen yhteydessä.

Siirtonurmikkolavojen varastointi

Siirtonurmikkolavoja ei saa peittää tiiviisti. Nurmikkolavojen tulee päästä ns. hengittämään. Tarvittaessa, esimerkiksi kovan sateen uhatessa, voidaan päälle levittää hetkellisesti vaikka pressu. Silloinkin pitää huolehtia, että ilma pääsee kiertämään lavojen ympärillä. Voit kääntää pressujen reunat ylös niin, että sivut jäävät avoimiksi

Siirtonurmikkolavat olisi hyvä saada mahdollisuuksien mukaan varjoon ja mahdollisimman lähelle asennusaluetta, jotta rullien siirto asennuspaikalle olisi lyhyt.

Varautuminen kasteluun

On tärkeää varata asennettavalle alueelle kasteluun tarvittavat letkut ja välineet ennen asennustyön aloittamista. Etenkin kesäkuumalla nopea juurtuminen edellyttää kunnon kastelua heti asennuksen jälkeen. Nyrkkisääntönä on, että kun asennettava alue on muutamia satoja neliöitä, on kasteluletkun halkaisijan oltava suuruusluokaltaan vähintään 20 mm, jotta kasteluvettä saadaan riittävästi.

Asentaminen

Asentaminen kannattaa aloittaa kohteen perältä, jotta juuri asennetun siirtonurmikon yli ei tule ylimääräistä liikennettä. Samalla voidaan aloittaa kastelu valmiilla alueella heti työn edetessä. Asennus aloitetaan suorilta asennuslinjoilta.

* Mahdolliset epätasaisuudet, painaumat tulee tasoittaa, jotta nurmikkorulla asettuu kauttaaltaan kasvualustaa vasten.

Siirtonurmikkomatto rullataan auki ja siirretään käsin tai piikkiharavalla tiivisti paikoilleen. Aukirullaus kohdistetaan edellisen rullan viereen tiiviisti, ei kuitenkaan päällekkäin. Suosittelemme asentamaan matot tiilikuvioon niin, että päätysaumat eivät osu samaan kohtaan. Siirtonurmikkorullan voi rullata auki myös hieman mutkille maaston muodon näin vaatiessa. Käytävien ja aukkojen reunoissa matot asennetaan reunan suuntaisesti.

Matot asennetaan luiskissa rinteen mukaisesti, ylhäältä alaspäin. Matot kannattaa jyrkemmissä rinteissä "naulata" kasvualustaansa noin sentin paksuisilla puutapeilla mattojen paikallaan pysymisen varmistamiseksi juurtumisen aikana.

Siirtonurmikkomattoa voi myös muotoilla leikkaamalla. Helpoiten leikkaaminen käy esim. terävällä puukolla. Asennuksessa kannattaa välttää pieniä, alle 40 x 40 cm paloja. Puille ja pensaille leikataan siirtonurmikkomattoon aukot. Asennusvideon löydät tämän sivun yläosasta.

Alkukastelu

Alkukastelu voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen

  1. Asennuksen aikainen kastelu, jolla varmistetaan, että nurmikko ei pääse kuivumaan asennuksen aikana. Kastelu aloitetaan asennuksen edetessä. Mitä lämpimämpi keli, sitä nopeammin kastelu pitää aloittaa, helteellä jo 10 min sisällä - viileämmällä kelillä / tihkusateessa muutamien tuntien sisällä. Aurinko kuivatta hetkessä juuri asennetun nurmikon.
  2. Alkukastelulla tarkoitetaan vasta-asennetun nurmikon kastelua ennen nurmikon juurtumista. Alkukastelun tarkoitus on antaa nurmikolle hyvät juurtumismahdollisuudet samalla tiivistäen nurmikkomaton pohjamaata vasten. Juurtumisen varmistamiseksi nurmikkoa on alkukastelussa kasteltava niin paljon, että nurmimaton alla oleva pohjamaa on kauttaaltaan läpimärkä (tarkista katsomalla nurmimaton alle).

Ensimmäisinä päivinä kastelu toistetaan (nyrkkisääntö)

pilvetön hellepäivä: 2 – 3 kertaa vuorokaudessa
lämmin, mutta pilvinen / tihkusateinen päivä: 1 – 2 kertaa vuorokaudessa
viileä, mutta pilvinen / tihkusateinen päivä: noin kerran vuorokaudessa
syksyllä: vielä vähemmän

Juurtumisvaihe

Juurtumisvaiheessa on huolehdittava, että nurmikko ei pääse hetkeksikään kuivumaan. Tavoitteena on pitää nurmikon kasvualusta kosteana, muttei kuitenkaan liian märkänä. Vesi ei saa seistä nurmikolla.   Lyhytaikainen sade tai tihkusade ei kastele nurmikon kasvualustaa riittävästi. Jokaisen kastelukerran jälkeen nurmikko ja alla oleva pohjamaa tulee olla kauttaaltaan märkä. Näin nurmikkoon ei synny rakoja ja juurtuminen tapahtuu nopeasti. Tarkkaile erityisesti nurmikon reuna-alueita ja viettäviä kohtia, joista vesi valuu helposti pois.

Normaalisti siirtonurmikko kasvattaa juurta 1 – 2 cm viikossa. Muutamien viikkojen kuluttua nurmikko saa jo kasvualustasta osan tarvitsemastaan kosteudesta, jolloin kastelua voidaan vähitellen vähentää.

Sieni-itiöitä ja sienirihmastoa on lähes kaikkialla luonnossa. Tästä syystä suotuisissa olosuhteissa saattaa nurmikolle ohimenevästi tulla sieniä.

Siirtonurmikko kestää kävelyä jo heti asennuksen jälkeen. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että juurtumisvaiheessa nurmikon pohja on hyvin pehmeää runsaasta kastelusta johtuen. Esim. pallopelit, golf ja pihajuhlat on parasta järjestää pari viikkoa asennuksen jälkeen, jolloin siirtonurmikko kestää jo normaalia käyttöä.

Helsingin seutu

Juureva Oy
www.juureva.pro

Viher Porras Oy
www.viherporras.fi

Viherpippurit (Vihreäx Oy)
www.viherpippurit.fi/

Pihaloiste Oy
www.pihaloiste.fi/

Pihanne Oy
www.pihanne.fi/

Viherpalvelu Greener
www.greener.fi/

Stoneville Oy
www.stoneville.fi

Toivepiha Oy (myös Länsi-Uusimaa)
www.toivepiha.fi/

Tampereen seutu

Tampereen Viherrakennus Oy
www.tampereenviherrakennus.fi

Flooratar-fix
www.flooratar.fi/

Nokian Piha ja Viherpalvelu
www.nokianviherpalvelu.net/

Viherpalvelu Greener
www.greener.fi/

PihaSuomela
www.pihasuomela.fi/

Garden Elf Oy - Pihatontut
www.pihatontut.fi

Turun seutu

PihaTeam
www.pihateam.fi

Viherpalvelu Ettala Oy
www.viherpalvelu.net/

PihaSuomela
www.pihasuomela.fi/

Stoneville Oy
www.stoneville.fi

Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy (Engarea Oy)
www.turunreunakivi.fi/

Porin seutu

Satakunnan Viherpalvelu Oy
www.satakunnanviherpalvelu.fi

PihaSuomela
www.pihasuomela.fi/

Piha.si, Marita Wallin
www.piha.si/

Pihapalvelu Oksat Poikki
www.oksatpoikki.fi/

Hämeenlinnan seutu

Tampereen Viherrakennus Oy
www.tampereenviherrakennus.fi